Zdjęcia
Skalne grzyby  fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby  fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby  fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby  fot. Bogdan Nikadon

Skalne grzyby fot. Bogdan Nikadon

Atrakcje

Grzyby Skalne

Grzyby Skalne - rozległe zgrupowanie fantastycznych grzybów, młotów, maczug, bram i baszt skalnych na wsch. od Karłowa, w stronę Wambierzyc, a na północ od Batorowa. Prowadzą tedy szlaki żółty (z Batorowa), niebieski (z Wambierzyc) i czerwony - główny szlak sudecki.

 Skałki te powstały w wyniku wietrzenia warstw piaskowca o różnej odporności. Bardziej odporne piaskowca o spoiwie krzemionkowym tworzą dziś kapelusze grzybów, a mniej odporne formacje piaskowca marglistego to ich trzony. Można spotkać nawet grzyby podwójne: jeden na drugim, co oznacza, że ta różna odporność powtarzała się wielokrotnie w obrębie tej samej ławicy piaskowca. Dziś te grzyby tworzą się nadal, współcześnie odpowiada za to zamarzanie i rozmarzanie wody oraz jej napięcie powierzchniowe, które powoduje, że woda łatwo atakuje ich pionowe trzony i pionowe zagłębienia. Wiele grzybów ma własne nazwy: Berło Ducha Gór, Głowa Psa, Borowiki, a żółty szlak z Dusznik przez Batorów i Karłów do Radkowa to tzw. Szlak skalnych grzybów.
 

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457510 odwiedzin