Zdjęcia
Źródło rzeki Morawy

Źródło rzeki Morawy

Słoń - czeska strona

Słoń - czeska strona

Atrakcje

Śnieżnik (1425 m)

Śnieżnik (1425 m) - szlaki z Kletna k. Stronia Śląskiego i Międzygórza. W Masywie Śnieżnika jest centralnym punktem, od którego we wszystkie strony rozchodzą się grzbiety górskie. Kopuła szczytowa leży powyżej górnej granicy lasu i jest doskonałym miejscem widokowym. Przy dobrej pogodzie można stąd podziwiać Karkonosze, Pradziada, Masyw Ślęży na Przedgórzu Sudeckim i Beskidy. Na skłonach kopuły szczytowej występują rumowiska kamienne, powstałe w epoce lodowej. Dużą wartość przyrodniczą posiadają murawy i traworośla szczytowe.

Występują tu licznie gatunki roślin rzadkich i chronionych oraz sztucznie wprowadzona kosodrzewine. Wraz z partiami boru świerkowego regla górnego są objęte ochroną w rezerwacie krajobrazowym "Śnieżnik Kłodzki" o powierzchni 192,33 ha.

Śnieżnik był popularny już pod koniec XVIII w. Modne były wycieczki na szczyt Śnieżnika i podziwianie wschodów słońca. W latach 1895-99 wzniesiono tutaj kamienną wieżę widokową w kształcie baszty, o wysokości 33,5 m. Po wojnie nie była należycie zabezpieczona i ponieważ groziła zawaleniem, zdecydowano się na jej wysadzenie w 1973 r. Resztki wieży tworzą dziś kulminację na kopule szczytowej.

Wieża fot. z 1971 r.
Gruzowisko po zburzonej wieży
www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5456867 odwiedzin