Zdjęcia
Atrakcje
www.sudety.info.pl/klodzko www.sudety.info.pl/klodzko

Twierdza Kłodzka i Labirynty

Twierdza Kłodzka i Labirynty (Kłodzko) - jest zabytkiem architektury militarnej. Pierwsze budowle obronne istniały na Górze Fortecznej już w IX w. Fortyfikacje ulegały ciągłej rozbudowie i zmianom. Największy rozkwit kłodzka fortalicja zawdzięcza Fryderykowi II Wielkiemu, który uczynił ją jednym z najpotężniejszych bastionów pruskiego Śląska.

Podziemna Trasa Turystyczna im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku
- utworzono ją w trakcie prac zabezpieczających Stare Miasto przed katastrofą, jaka mu zagrażała w wyniku działania wód gruntowych. Obejmuje ciąg wyrobisk podziemnych. Jest  unikatem w skali regionu.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457509 odwiedzin