Zdjęcia
Torfowisko pod Zieleńcem

Torfowisko pod Zieleńcem

Torfowisko pod Zieleńcem

Torfowisko pod Zieleńcem

Atrakcje

Rezerwat Topieliska pod Zieleńcem

Rezerwat Topieliska pod Zieleńcem - został utworzony dla ochrony torfowiska wysokiego. Zespół obecnej roślinności powstał w okresie polodowcowym. Pokład torfu ma dziś ok. 8 m grubości. Rosnący dookoła bór świerkowy nadaje okolicy surowy wygląd, podobny do subarktycznego. Torfowisko to należy do największych torfowisk w Sudetach.

Jest zasilane wyłącznie wodą z opadów atmosferycznych. Cechą charakterystyczną torfowisk wysokich jest występowanie dwu zespołów roślinnych, tworzących na powierzchni mozaikę. Jeden z nich zajmuje tzw. kępy, a drugi występujące między kępami dolinki. Kępy tego torfowiska budują głównie mchy torfowe. Rosną również na nich drobne krzewinki żurawiny błotnej, modrzewnicy zwyczajnej, wrzosu zwyczajnego, borówki bagiennej, borówki brusznicy i bażyny czarnej.

Rosną tam również rosiczki - rośliny owadożerne, mające kwiaty przystosowane do chwytania owadów.

Osobliwością torfowiska jest występowanie brzozy karłowatej, maliny karłowatej, wierzby lapońskiej, a więc reliktowej roślinności polodowcowej, obecnie charakterystycznej dla roślinności koła podbiegunowego.

Dla turystów jest ścieżka dydaktyczna z sześcioma stacjami oraz dwa place wypoczynkowo-rekreacyjne. 

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457554 odwiedzin