Atrakcje

Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy - został utworzony 16.01.1959 r. Zajmuje obszar 5564 ha. Obejmuje górne partie Karkonoszy od Przełęczy Okraj do Mumlawskiego Wierchu oraz dwie enklawy: górę Chojnik i wodospad Szklarki (13,5 m). Park obejmuje najwyższą partię gór wraz z głównym szczytem Śnieżką (1602 m n.p.m.).

W Jeleniej Górze – Sobieszowie znajduje się muzeum parku. W parku występują ciekawe formy skalne. Lasy parku wykazują zróżnicowanie pionowe. W reglu dolnym i górnym występują przede wszystkim świerki i buki oraz w mniejszej ilości: modrzewie, jawory, lipy, jarzębiny i jodły. Wyróżnia się tu również piętro kosodrzewiny, a powyżej sferę skalnej roślinności alpejskiej. W parku występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych i 270 mszaków, oraz wiele gatunków zwierząt leśnych, w tym muflon sprowadzony na początku XX w. z Korsyki. Ponadto żyje tu 90 gatunków ptaków. W parku ochronie podlegają najcenniejsze przyrodniczo i najpiękniejsze krajobrazowo tereny: torfowiska wysokie, zarośla kosówki, gołoborza, kotły polodowcowe (wypełnione niekiedy stawami), zbiorowiska traworośli, ziołorośli, borówczysk, muraw naskalnych z licznymi reliktami, np. wierzba lapońska, brzoza karłowata, bażyna czarna, zimoziół północny, skalnica śnieżna czy gniadosz sudecki.

 W 1992 roku cały park po stronie polskiej i czeskiej został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery Karkonoszy.
Ruch turystyczny w parku odbywa się wyłącznie po znakowanych szlakach i ścieżkach turystycznych. Na terenie parku są trzy ścieżki: na Chojnik, w Kotłach Małego i Wielkiego Stawu oraz z Jagniątkowa do Czarnego Kotła. Wejście na teren parku jest płatne.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457511 odwiedzin