Zdjęcia
Atrakcje
www.muzpap.pl www.muzpap.pl

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Muzeum mieści się w pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym – bezcennym w skali światowej zabytku techniki. Budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy. 

Muzeum Papiernictwa zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zabytków związanych z papiernictwem, drukarstwem oraz miejscowością Duszniki Zdrój. 
Muzeum może poszczycić się m.in.:
  • największą w kraju kolekcją zabytkowych sit papierniczych i papierów ze znakami wodnymi,
  • zbiorem wzorników papierów i wyrobów papierowych, 
  • dawnymi maszynami wykorzystywanymi w papiernictwie i drukarstwie,
  • jedną z najcenniejszych w Europie kolekcją przyrządów do badania właściwości papieru,
  • zbiorem obrazów związanych z dusznicką papiernią (portrety dawnych właścicieli młyna) oraz z Dusznikami,
  • bogatym zbiorem ikonografii do Dusznik Zdroju,
  • największym w kraju księgozbiorem dotyczącym historii papiernictwa.
Wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz  dzieje drukarstwa. Ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszy się pokazowa produkcja papieru prowadzona wg średniowiecznej techniki. Każdy może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę pobytu w Muzeum.
 
Muzeum jest także znaczącym ośrodkiem badań dziejów papiernictwa.  Powstało tu prawie 200 artykułów i 8 książek naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii papiernictwa, introligatorstwa, czy ekologii.
Dusznicka papiernia zaliczana jest do największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska – rocznie zwiedza ją ok. 60 tys. osób. 
 
Od 2001 roku Muzeum organizuje festyn „Święto Papieru”- imprezę popularyzującą wiedzę o papierze (lipiec/sierpień).
 
 
Wszystkie materiały zapewnia Muzeum Papiernictwa. Chętnych prosimy o kontakt z Działem Oświatowym - telefonicznie (074) 866 92 48 albo mailowo oswiat@muzpap.pl .
 
Więcej informacji o warsztatach muzealnych można znaleźć na stronie www.muzpap.pl. 
www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457492 odwiedzin