Zdjęcia
Atrakcje

Śnieżnicki Park Krajobrazowy

Śnieżnicki Park Krajobrazowy

Śnieżnicki Park Krajobrazowy utworzony w 1981 roku obejmuje trzy grupy górskie Sudetów Wschodnich: Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote, o wybitnych walorach przyrodniczych. Powierzchnia Parku wynosi 28 800 ha, a jego strefa ochronna 14 900 ha. Obszar parku i jego otuliny znajduje się na terenie gmin: Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Złoty Stok, Międzylesie i Kłodzko.

Obszar Parku cechuje występowanie różnych typów krajobrazowych:
od nizinnych kotlin śródgórskich, poprzez krajobrazy starych gór średnich, starych dolin rzecznych, po erozyjny krajobraz krawędzi tektonicznych oraz strefę szczytową Śnieżnika o subalpejskim charakterze. Dużą atrakcje stanowią również skałki, gołoborza i rozległe jaskinie o unikalnej części naciekowej. Na terenie ŚPK znajduje się pięć rezerwatów przyrody: „Śnieżnik Kłodzki”, „Nowa Morawa”, „Puszcza Śnieżnej Białki”, „Wodospad Wilczki” i „Jaskinia Niedźwiedzia”.

W parku występują liczne gatunki flory i fauny w tym wiele gatunków chronionych a także cenne gatunki endemicznych i reliktowych gatunków bezkręgowców. Lasy stanowią 80% powierzchni ŚPK. Wśród innych walorów Parku należy wymienić:
  - występowanie wód mineralnych: siarczkowych i fluorkowych,
  - długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej (od wysokości 900 m n.p.m. do 150 dni w roku),
  - wartości historyczno - kulturowe Parku charakteryzują się: zgodnością architektoniczną z warunkami przyrodniczymi terenu, klasycznym układem wsi łańcuchowej o architekturze typowej dla wsi sudeckiej, licznymi zabytkami w tym zespołem architektury pensjonatowej w alpejskim stylu jaki posiada Międzygórze.

Przez teren ŚPK przebiega ponad 360 km szlaków turystycznych które zostały wyposażone w wiaty turystyczne. Dla dokładniejszego poznania i zwiedzenia  Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, a szczególnie Masywu Śnieżnika jednego z najpiękniejszych zakątków Kotliny Kłodzkiej zostały przygotowane cztery ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne:
  - ścieżka Kletno - Śnieżnik
  - ścieżka Przełęcz Puchaczówka - Hala Pod Śnieżnikiem
  - ścieżka Międzygórze - Hala Pod Śnieżnikiem
  - ścieżka krasowa wokół Jaskini Niedźwiedziej.
Ścieżki zostały wyposażone w miejsca dla odpoczynku. Na każdym stanowisku zostały zamontowane tablice informacyjne dotyczące najbliższej okolicy.

1. Ścieżka Kletno - Śnieżnik Trasa ścieżki pokrywa się z fragmentem żółtego szlaku turystycznego na Halę Pod Śnieżnikiem a stąd szlakiem zielonym na szczyt Śnieżnika. Długość trasy około 4,25 km, różnica wzniesień 640 m., czas przejścia około 2 godzin. Na trasie zlokalizowanych jest 6 stanowisk turystyczno - informacyjnych. Ścieżka zaczyna się od stanowiska zlokalizowanego przy Jaskini Niedźwiedziej. Z trasy otwierają się wspaniałe widoki na Dolinę Kleśnicy.

Masyw Śnieżnika jest drugim po Karkonoszach pod względem wysokości pasmem górskim w polskich Sudetach. Informacje zawarte na tablicach zapoznają z budową geologiczną, rzeźbą terenu, informują o świecie zwierzęcym i roślinnym oraz problemach ekologicznych tego bardzo ciekawego terenu.

2. Ścieżka Przełęcz Puchaczówka - Hala Pod Śnieżnikiem Ścieżka przebiega fragmentem głównego szlaku Sudeckiego im. Mieczysława Orłowicza (znaki czerwone). Długość trasy około 8,5 km, różnica wzniesień 125 m., czas przejścia ok. 2 godzin 30 minut. Ścieżka prowadzi z Przełęczy Puchaczówka przez Czarną Górę, Żmijową Polanę i Żmijowiec na Halę Pod Śnieżnikiem na której zostało wybudowanych 6 stanowisk turystycznych oraz 3 wiaty turystyczne. Z trasy a szczególnie z przełęczy Puchaczówka i z wierzchołka Czarnej Góry rozcinają się jedne z piękniejszych panoram w Sudetach.

3. Ścieżka Międzygórze - Hala Pod Śnieżnikiem Trasa ścieżki pokrywa się z fragmentem czerwonego szlaku turystycznego. Długość trasy około 7,5 km, czas przejścia około 2 godzin 30 minut, różnica wzniesień 720 m. Ścieżka prowadzi z miejscowości Międzygórze poprzez Dolinę Wilczki zboczem Średniaka na Halę Pod Śnieżnikiem na której umiejscowionych jest 5 stanowisk turystycznych. Z trasy otwierają się przepiękne widoki na Mały Śnieżnik. Przed przejściem trasy należy koniecznie zwiedzić Międzygórze ze wspaniałym Wodospadem Wilczki i Ogrodem Bajek.

4. Ścieżka krasowa wokół Jaskini Niedźwiedziej Trasa została przygotowana na terenie rezerwatu „Jaskinia Niedźwiedzia” w bliskim sąsiedztwie jaskini.

Długość ścieżki około 2,75 km, czas przejścia około 1 godziny 30 minut. Przechodząc ścieżką na której zostało wybudowanych 8 stanowisk turystyczno - informacyjnych będziecie mogli zapoznać się z wspaniałymi i rzadkimi zjawiskami krasowymi dzięki którym mogła powstać jedna z najpiękniejszych jaskiń polskich. Rośliny chronione licznie występują na trasie stanowią dodatkową atrakcję.

Wspaniała przyroda, możliwość spotkania z rzadkimi gatunkami roślin, zaobserwowania wielu gatunków zwierząt oraz przepiękne panoramy spowodują iż będziecie tu często powracać.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457560 odwiedzin