Zdjęcia
Miejscowości
www.bystrzycaklodzka.pl www.bystrzycaklodzka.pl

Bystrzyca Kłodzka

Miasto jest bardzo malowniczo położone, szczególnie ciekawie wygląda od południa. Bystrzyca początkowo była osadą obronną i znajdowała się na szlaku handlowym ze Śląska do Czech. Prawa miejskie otrzymała w XIII w. W XVI w nastąpił rozwój Bystrzycy i stała się ona ośrodkiem tkactwa i cukiernictwa.

W mieście zachowały się liczne zabytki pochodzące jeszcze z okresu średniowiecza m.in. fragmenty gotyckich murów obronnych z przełomu XIV-XV w. z wieżami: Bramy Kłodzkiej, Rycerskiej, Bramą Wodną. Ciekawym zabytkiem jest również wczesno gotycki kościół św. Michała Archanioła z drugiej połowy XIII w. W jego wnętrzu znajduje się rzeźba Madonny z XV w, renesansowa, kamienna chrzcielnica z 1577, barkowa kuta krata, klasycystyczne rzeźby i prospekt organowy. Do ciekawych zabytków należy również kościół św. Jana Nepomucena z 1833 r. i kościół z 1824-25 roku w którym znajduje się jedyne w kraju muzeum filumenistyczne.

Bystrzyca jako miasto średniowieczne posiada charakterystyczny dla tego okresu rynek z ratuszem w centrum i licznymi kamienicami. Znajduje się tam barokowa kolumna Wotywna Św. Trójcy z XII w.

Z pomników przyrody należy wyróżnić tutaj rosnące na peronie stacji kolejowej trzy ogromne wiązy polne. W okolicy znajdują się również rzadkie odmiany zwisającego świerka oraz jabłoni domowej o oryginalnym pniu.

Muzeum Filumenistyczne
Muzeum Filumenistyczne
Muzeum Filumenistyczne
Muzeum Filumenistyczne
www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457487 odwiedzin