Zdjęcia
Twierdza Kłodzka

Twierdza Kłodzka

Ratusz i rynek

Ratusz i rynek

Rynek

Rynek

Herb - fontanna

Herb - fontanna

Most gotycki

Most gotycki

Miejscowości
www.klodzko.pl www.klodzko.pl

Kłodzko

Pierwsze wzmianki  pochodzą z 981 r. od czeskiego kronikarza Kosmasa. Strategiczne położenie na szlaku z Czech do Polski burzliwie doświadczyło miasto. Położenie na szlaku handlowym spowodowało, że Kłodzko było ośrodkiem handlu i rzemiosła, oraz posiadało własną mennicę. W 1744 r. Prusacy zbudowali tu potężną twierdzę, w kazamatach której w czasie II wojny światowej niewolniczo pracowali jeńcy polscy i innych narodowości.

Obecnie Kłodzko jest ośrodkiem turystycznym, kulturalnym i usługowym Ziemi Kłodzkiej oraz ważnym węzłem kolejowym i drogowym. Ratusz w obecnej postaci z XIX w. znajduje się po środku prostokątnego pochyłego rynku. Dzielnica staromiejska otoczona jest kamiennymi murami, które zachowały się tylko we fragmentach.

Na uwagę zasługuje również na Młynówce gotycki, trójprzęsłowy, kamienny, most z 1390 r. ozdobiony barokowymi figurkami wotywnymi. Z obiektów sakralnych możemy wymienić: wspaniały gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP. Masywna, dwuwieżowa, trzynawowa bazylika, zbudowana jest z piaskowca i cegły. W 1624 r. po przejęciu przez jezuitów otrzymał wspaniały barokowy wystrój. Ciekawymi budowlami są również barokowy kościół MB Różańcowej i klasztor franciszkanów. W Kłodzku znajduje się Twierdza Kłodzka oraz Podziemna Trasa Turystyczna.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457498 odwiedzin