Zdjęcia
Betelejem - pałacyk na wodzie

Betelejem - pałacyk na wodzie

Miejscowości

Krzeszów

Wieś 8 km na południe od Kamiennej Góry. W roku 1242 księżna Anna, wdowa po Henryku II Pobożnym sprowadza tu benedyktynów, a w 1292 wnuk Henryka II Bolko I, książę świdnicki sprowadza cystersów z Henrykowa. Powstałe opactwo objęło z czasem olbrzymi teren od Jeleniej Góry po Dzierżoniów. Posiadało 42 wsie, 2 miasta i było wyjęte spod władzy biskupiej. Aż do kasaty zakonu przez Prusy w roku 1810 był to ważny ośrodek artystyczny i kulturalny skupiający najwyższej klasy twórców.

Zabytki:
Dwa kościoły, mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich i część klasztorna stanowią najwybitniejszy zespół barokowy na Śląsku.

Kościół opacki to jedna z najpiękniejszych w świecie świątyń późnobarokowych.
Zbudowana w latach 1728-35 ma 80,5 m długości wewnątrz, a wraz z mauzoleum 118 m dług. z zewnątrz. Wielkie wrażenie robią rzeźby na jej fasadzie, wieże o wys. 71 m z hełmami po 21 m wys. Stojące na samych szczytach wież figury aniołów mają po 2,5 m wys. Z wieży północnej, z tarasu na wys. 40 m można obejrzeć piękną panoramę okolicy. Wewnątrz świątyni freski wnuka M. Willmanna - Jerzego Wilhelma Neunhertza o tematyce biblijnej i związanej z historią cystersów. Wspaniałe dębowe stalle i ambonę zdobią rzeźby z drewna lipowego. Autorami ich są Józef Lachel, Antonio Dorasil i Feliks Maksymilian Brokof. W ołtarzach bocznych obrazy Feliksa Antoniego Schefflera, piękny prospekt organowy - dzieło Michała Englera. W ołtarzu głównym znajduje się mały obrazek z Matką Boską, pamiętający fundatorów opactwa, być może najstarszy obraz w Polsce. Namalowany na desce modrzewiowej ma wymiary 60 x 37,5 cm i nosi cechy stylu bizantyjskiego. 2 VI 1997 został on w Legnicy ukoronowany przez Jana Pawła II. Z ikoną tą związane są liczne legendy. Powyżej niego wielki barokowy obraz Piotra Brandla ukazujący wniebowzięcie NMP i posągi przedstawiające wszystkie 9 chórów anielskich. W 1998 krzeszowski kościół klasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP otrzymał godność bazyliki mniejszej. Jest to obecnie najważniejsze sanktuarium diecezji legnickiej. Ma zostać wpisane na listę obiektów światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

W drugiej świątyni św. Józefa, zbudowanej w latach 1690-96, piękny cykl fresków Michała Willmanna, najwybitniejszego śląskiego malarza epoki baroku, zwanego śląskim Rembrandtem, a przedstawiający sceny z życia Świętej Rodziny. To największe dzieło tego artysty.

W mauzoleum dwa piękne, gotyckie nagrobki Bolka I Świdnickiego i Bolka II świdnicko-jaworskiego, barokowe rzeźby ich żon, oraz freski J. W. Neunhertza na kopułach przedstawiające historię fundacji krzeszowskiej oraz jakby kontynuację dynastii w osobach kolejnych ważniejszych opatów.

W okolicy jeszcze 32 kaplice drogi krzyżowej oraz Betlejem - pałacyk na wodzie - letnia rezydencja opatów. Najpiękniejszy widok na Krzeszów z Karkonoszami w tle rozpościera się spod Góry św. Anny na Wzgórzach Krzeszowskich – 2 km na wsch.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457559 odwiedzin