Miejscowości
www.kudowa.pl www.kudowa.pl

Kudowa Zdrój

Pierwsze wiadomości  o mieście pochodzą z XV wieku, natomiast o źródłach mineralnych z 1580 roku. W 1636 roku powstały pierwsze urządzenia kąpielowe do celów leczniczych. Potem następowała rozbudowa obiektów leczniczych, pijalni wód i obiektów sanatoryjnych. Właściwy rozwój Kudowy jako uzdrowiska datuje się od 1905 r., kiedy to otrzymała połączenie kolejowe z Kłodzkiem i wybudowano Dom Zdrojowy. Szybko wzrasta liczba pensjonatów, a ilość kuracjuszy przekracza 6000 osób rocznie.

W okresie międzywojennym było to jedno z największych uzdrowisk sudeckich. Było tu wielu znakomitych gości, a wśród nich Winston Churchill.

Podstawę leczenia stanowią wody mineralne, służące do kuracji pitnej i kąpielowej. Są to szczawy, żelazisto-wodorowo-węglanowo- sodowo-wapniowe z zawartością arsenu o niewielkiej radoczynności. Znajduje się tu 9 źródeł wód mineralnych, między innymi: Moniuszko, Śniadecki, Marchlewski. W Kudowie leczy się przede wszystkim schorzenia układu krążenia, krwiotwórczego, przemiany materii i nerwicę.

Nieopodal Kudowy we wsi Czermna znajduje się unikalna Kaplica Czaszek zbudowana w 1766 r. przez miejscowego proboszcza Wacława Tomaszka. Zgromadzone są w niej czaszki i kości ofiar wojny 30-letniej i epidemii. W suficie, na ścianach i ołtarzu znajdują się szczątki ok. 3000 osób, a 21000 zgromadzonych jest pod podłogą w krypcie o wymiarach 6x6 m (warstwa około 1,5-1,8 m).

W domu nr 275 (za nim skręca w lewo szlak zielony przez Pstrążną na Błędne Skały) znajduje się szopka ruchoma składająca się z 250 figur i organy o 270 piszczałkach i 10 rejestrach. Wykonał to w ciągu 28 lat Franciszek St?pan, dziadek mieszkającej tam dziś rodziny. Jego dzieło odwiedzali początkowo tylko sąsiedzi, dziś przyjeżdżają tu turyści z całego świata.

Kudowa - Pstrążna
Mała, wysoko położona wieś, obecnie część Kudowy Zdroju. Znajduje się tu ciekawy skansen - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - oddział muzeum w Wałbrzychu. W nim budynek kuźni z całym wyposażeniem, zajazd z pocz. XIX w., chaty wiejskie, dzwonnica i kapliczki słupowe. Większość obiektów jest drewniana, znajdowały się one pierwotnie w innych miejscowościach, tam niszczały, zostały rozebrane, tu przeniesione i odbudowane. Cały zespół jest malowniczo położony. Organizowane są tu pokazy produkcji chleba, sera, masła, wytłaczania oleju, wiązania kłosów, młócki cepami oraz kucia żelaza i wyrobu podków, gwoździ i innych drobnych przedmiotów. Każdy może w nich uczestniczyć i spróbować zrobić to samodzielnie.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5456911 odwiedzin