Zdjęcia
Miejscowości
www.ladek.pl www.ladek.pl

Lądek Zdrój

Zabytkowe miasto, jedno z najstarszych w Sudetach, położone na Ziemi Kłodzkiej nad Białą Lądecką w górach Złotych. Zostało założone w początkach XIII w. Jest to uzdrowisko z licznymi źródłami. Zaleca się tutaj leczenie gośćca, chorób narządów ruchu, naczyń wieńcowych, chorób skórnych, kobiecych i nerwowych. Do leczenia wykorzystuje się mineralne cieplice radowo-siarczkowo-wodorowe.

W części uzdrowiskowej oddzielonej od miasta znajduje się duży zespół sanatoriów i domów wczasowych, oraz przepiękny park ze starym domem zdrojowym z drugiej połowy XVII w.

Wśród zabytków na uwagę zasługuje Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech" z 1678 r., przebudowany w latach 1878-80 r. na wzór łaźni tureckiej z basenem kąpielowym.

W rynku znajduje się ratusz, barokowa figura Świętej Trójcy oraz liczne kamienice z podcieniami. Niedaleko rynku na rzece Biała Lądecka znajduje się most kamienny z drugiej połowy XVI w. z figurą św. Jana Nepomucena. Wśród zabytków możemy jeszcze wyróżnić kościół parafialny Narodzenia NMP z XVII w. i barokową kaplicę NMP z XVII-XVIII w.

Dużą atrakcją jest Arboretum - ogród z licznymi gatunkami egzotycznych drzew i krzewów.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457479 odwiedzin