Zdjęcia
Miejscowości
www.lwowekslaski.pl www.lwowekslaski.pl

Lwówek Śląski

Miasto na lewym brzegu Bobru, ok. 8000 mieszkańców. Bardzo wcześnie otrzymało od Henryka Brodatego prawa miejskie w związku z eksploatacją w okolicy złota, Lwówek był centrum tutejszego zagłębia. Pod koniec XIII w. stał się stolicą samodzielnego księstwa, a największą świetność osiągnął w XIV-XVI w.

Z tego okresu pochodzi duży rynek, a w nim wspaniały ratusz, uważany za drugi, co do wartości na Śląsku, po ratuszu wrocławskim. Ma on w kilku salach niezwykłe sklepienia cyrklowe, oparte na odcinkach kół. Żebra płyną tu koliście i nawzajem się przenikają. Powstały one w latach 1522-24, a są dziełem saksończyka Wendela Rosskopfa. Płn. strona ratusza została modernistycznie przebudowana na pocz. XX w. wg projektu wybitnego wrocławskiego architekta Hansa Poelziga. Powstały wówczas piękne podcienia targowe i ratusz bardzo ciekawie połączył w sobie tak różne style. Wewnątrz klatki schodowej popiersie księcia Henryka I Jaworskiego z żoną Agnieszką w bardzo wdzięcznym ujęciu - trzymają się oni za ręce.

Przy ratuszu budynek ław obuwniczych i chlebowych z 1494 roku oraz ozdobna barokowa studnia. Niestety większość kamieniczek wokół rynku nie zachowała się. W latach 60 zbudowano tu prostokątne, kilkupiętrowe domy mieszkalne, bez szacunku dla ratusza i architektury starego miasta. Zachowały się natomiast średniowieczne mury obronne: cała linia zewnętrzna, część wewnętrznej i dwie baszty: lubańska i bolesławiecka. Kamienny most na Bobrze z roku 1558, przebudowany w XVIII w.

Kościół NMP posiada nieproporcjonalnie wysokie wieże – cała jego fasada jest romańska, sprzed roku 1238. Wartościowy portal główny z ok. roku 1300. w tympanonie ciekawa koronacja MB, a wokół postacie panien mądrych i głupich. Trzynawowe wnętrze po wielu przebudowach i pożarach ukształtowano w XVI w. Brak sklepień, jest tu płaski strop - efekt nieudolnej odbudowy w l. 1863-66 po kolejnym pożarze. Obok dawna komandoria joannitów, w obecnym stanie z roku 1752.
Kościół franciszkanów z końca XIII w., rozbudowany w XV w. był w wieku XIX magazynem. Dopiero dziś ma miejsce jego odbudowa, na razie można go podziwiać tylko z zewnątrz.

W lipcu odbywa się tu Lwóweckie Lato Agatowe. Organizowane są giełdy minerałów oraz wycieczki w okolice celem znalezienia podobnych lub jeszcze piękniejszych.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457574 odwiedzin