Miejscowości
www.piechowice.pl www.piechowice.pl

Piechowice

Miasto turystyczne położone w dolinie Kamiennej i Małej Kamiennej. Powstało ok. 1300 r. w związku z wydobywaniem surowców mineralnych z Gór Izerskich, zamieszkiwane przez drwali i hutników. Huta szkła, która wtedy powstała funkcjonuje do dziś, obecnie jest to Huta Szkła Kryształowego "Julia". Pod koniec XVIII w. powstała tu papiernia, która również funkcjonuje do dziś.

Zabytki: neoromański kościół katolicki św. Antoniego (dawny kościół poewangelicki z 1909-1911 r.), chałupy o konstrukcji przysłupowej, oraz najstarsze drzewo Karkonoszy, 700-letni cis-zroślak dwupienny (3,54 m obwodu).

Piechowice-Michałkowice - miejscowość wczasowa, od 1967 r. dzielnica Piechowic. Założona w XVII w. przez czeskich protestantów, zajmowano się tu tkactwem, pracą w lesie, hodowlą i turystyką. Zabytki: kościół p.w. Marii Matki Kościoła z 1988 r.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457573 odwiedzin