Miejscowości
www.swieradowzdroj.pl www.swieradowzdroj.pl

Świeradow Zdrój

Uzdrowisko  i ośrodek wczasowo-turystyczny. Leczy się tu choroby narządów ruchu, reumatyczne, krążenia i kobiece. Już w XIV w. znane były tutejsze źródła mineralne. W 1750 r. otworzono pierwszy dom zdrojowy i pijalnię. W 1817 r. odkryto nowe źródła mineralne i założono Zdrój Górny, a w latach 1934-36 znowu odkryto wody, tym razem radoczynne. Od tamtej pory następuje szybki rozwój miejscowości.

Do zabytków i atrakcji można zaliczyć:
 

  •    chaty o konstrukcji szachulcowej i przysłupowej z XIX w.
  •    kościół z 1897 r. wraz z dzwonem z XVI w. znajdującym się na wieży kościelnej
  •    dom zdrojowy z 1896 r.

W mieście znajduje się największa w sudeckich uzdrowiskach hala spacerowa.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457552 odwiedzin