Miejscowości
www.wambierzyce.pl www.wambierzyce.pl

Wambierzyce

Piękna miejscowość, w której znajduje się Kalwaria Wambierzycka (największe w Polsce założenie pielgrzymkowe). Wambierzyce zwane są również Kłodzką Jerozolimą.
Miasto stało się miejscem pielgrzymkowym, dzięki mieszkańcowi, który po żarliwej modlitwie pod kapliczką maryjną wydrążoną w lipie został nagle uzdrowiony - odzyskał wzrok. Cud zdarzył się w 1218 r.

Zabytki Wambierzyc to przede wszystkim bazylika pod wezwaniem NMP. Dla pielgrzymów najważniejsza jest gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która 17.08.1980 r. została obdarzona przez papieża Jana Pawła II koronami papieskimi.

Inne zabytki to liczne kaplice, krzyże, stacje kalwaryjne i figury na okolicznych wzgórzach i przy drogach polnych. Zbudowano ponad 130 kaplic i odtworzono symbolicznie inne miejsca znane ze Starego i Nowego Testamentu, m.in. Studnię Bethsabee, Sadzawkę Silhoe, bramę Gethsemane, Gihon i Owczą. Centralny plac stał się Doliną Józefata. Okolicznym wzgórzom nadano nazwy: Syjon, Tabor, Horeb, Synaj, a potok przemianowano na Cedron, nawiązując do historii biblijnej.

Wysokiej klasy atrakcją jest grupa ruchomych szopek, powstałych w czasie kilkudziesięciu lat pracy ślusarza Ludwika Wittiga od roku 1882. Zawierają one 800 figurek ludzi i zwierząt, z czego 300 jest ruchomych. Szczególnie ciekawa jest miniaturowa kopalnia węgla z końca XIX wieku.

Od 1693 r. odbywają się w Wambierzycach inscenizacje Męki Pańskiej i wydarzeń Wielkiego Piątku oraz uroczystości związane ze Zmartwychwstaniem, dlatego warto wybrać się tam w Wielkanoc.

W górnej części wsi, w gospodarstwie sołtysa znajduje się ciekawe muzeum: imponująca kolekcja różnych przedmiotów gospodarstwa domowego, nie tylko rolniczego. Są tu np. zabytkowe radioodbiorniki i rowery. Obok zagroda danieli - można poznać bliżej te zwierzęta.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5456905 odwiedzin