Zdjęcia obiektu
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Obiekt należy do: Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Zdjęcia obiektu
Dożynki Turystyczne w Konradowie. Fot. Asia Piotrowicz

Dożynki Turystyczne w Konradowie. Fot. Asia Piotrowicz

Dożynki Turystyczne w Konradowie. Fot. Asia Piotrowicz

Dożynki Turystyczne w Konradowie. Fot. Asia Piotrowicz

Fot. Maria Maj, odpust na Świętego Jana w Nowym Gierałtowie w czerwcu 2008r.

Fot. Maria Maj, odpust na Świętego Jana w Nowym Gierałtowie w czerwcu 2008r.

Fot. Maria Maj, odpust na Świętego Jana w Nowym Gierałtowie w czerwcu 2008r.

Fot. Maria Maj, odpust na Świętego Jana w Nowym Gierałtowie w czerwcu 2008r.

Bal - poczęstunek

Bal - poczęstunek

świetny show-man stowarzyszenia

świetny show-man stowarzyszenia

szczęśliwa zdobywczyni nagrody

szczęśliwa zdobywczyni nagrody

Wyszukiwarka
Wszystkie
Baza noclegowa
Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Bielice 5a

57-550 Stronie Śląskie

tel. 748142720

W skład naszego stowarzyszenia wchodzą następujące gospodarstwa agroturystyczne: 1. Barbara i Sylwester Dembny,  Orłowiec 14, tel. 74-81-47-988

 2. Karina i Edward Fuglińscy,  Radochów 144, tel. 74-81-47-802

 3. Wiesława Gordziejewska, Stary Gieratów 80,  tel. 74-81-19-682

 4. Elżbieta Grześlak, Radochów 77,  tel. 74-81-46-911

 5. Władysław i Janusz Gondkowie, Stary Gierałtow,  tel.  74-81-42-987

 6. Barbara Januszkiewicz, Lutynia 13  tel.  74-81-47-628

 7. Krystyna i Paweł Jurkiewiczowie, Lądek zdr. Wiejska 35,  tel.  74-81-47-653

 8. Barbara Kalińska, Nowy Gieraltow 12,    tel.  74-81-41-452

 9. Alina i Marek Kuczwalscy,Katy Bystrzyckie 15,   tel.  74-81-46-476

 10. Jolanta i Janusz Lignarscy,  Bielice 2,   tel. 74-81-41-422

 11. Anna i Zbigniew Majowie,  Bielice 5a,    tel. 74-81-42-720

 12. Jacek Manke, Wójtówka 22a  tel. 74-81-47-907

 13. Jolanta i Wojciech Sadowscy, Strachocin25  tel. 74-81-41-283

 14. Anna Stolarczyk, Kąty Bystrzyckie12  tel. 74-81-46-377

 15. Maria Wiertelak, Kąty Bystrzyckie 30, tel. 74-81-46-510

 16. Malwina Kutela, Stary Gierałtów74, tel. 74-81-41-426

 17. Alicja i Zbigniew Binięda Bielice 5,  tel. 74-81-42-721

 18. Grażyna i Dariusz Jesionowscy  Międzylesie, Goworów 39 tel. 74 813 68 18

 19. Agnieszka i Maciej Cieślak Stójków 16 tel. 692 022 000


Agroturystyczne Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika


Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika wywodzi się z Agroturystycznego Stowarzyszenia Kwaterodawców Ziemi Wałbrzyskiej z siedzibą w Szczytnej, które powstało w 1994r . 


Ówczesna pani prezes tego stowarzyszenia Małgorzata Jałowiecka współtworzyła w 1996r. Polską Federację Turystyki Wiejskiej” Gospodarstwa Gościnne”  i oczywiście od samego początku stowarzyszenie jest jej członkiem. W tym samym roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Sudeckie Stowarzyszenie agroturystyczne z siedziba w Kłodzku. Nastąpiło potem kilka zmian siedziby,  nazwy oraz terenu działania.


W obecnym kształcie  Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika zostało zarejestrowane  w 2004r. 


Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób:


Prezes Anna Sobańska-Maj

Z-ca Prezesa Maria Wiertelak

Sekretarz Jolanta Sadowska

Skarbnik Jacek Manke

Członek Alina Kuczwalska

Celem Agroturystycznego Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika jest wszelkie działanie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.


Stowarzyszenie zajmuje się w szczególności: •  promocją - udział w targach turystycznych ( Poznań jesienią i Warszawa wiosną),w festynach, dożynkach i innych imprezach lokalnych, w mediach(prasa, RTV),systematycznie wydajemy folder Stowarzyszenia oraz jesteśmy obecni w materiałach reklamowych naszych gmin: Lądka Zdrój i Stronia Śl. oraz Starostwa Kłodzkiego. Jesteśmy też obecni w wydawnictwach ogólnopolskich dzięki publikacjom Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne". 

 • dzięki członkostwu w Federacji mamy możliwość współdziałania w zakresie ustawodawstwa dotyczącego turystyki wiejskiej i w szczególności agroturystyki.

 • informujemy członków stowarzyszenia o regulacjach gospodarczych, prawnych, socjalnych i technicznych.

 • dbamy o jakość naszych usług m.in. poprzez kategoryzację naszych obiektów. Mamy własnych kategoryzatorów WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowe)

 • organizujemy szkolenia i bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez innych.

 • reprezentujemy i chronimy interesy członków stowarzyszenia.


Agroturystyczne Stowarzyszenie |Masywu Śnieżnika obecnie ma 19 gospodarstw na terenie gminy Stronie Śl. i Lądek Zdrój. Wszystkie nasze gospodarstwa są wyjątkowe, większość dysponuje pokojami z łazienką, wszystkie mają duże zadbane otoczenie wokół domów. 


Wszystkie gospodynie świetnie gotują, są sympatyczne, dobrze przygotowane do przyjmowania gości i świetnie rozumiejące co to znaczy być usługodawcą.


Ostatnio największym osiągnięciem Stowarzyszenia  dzięki projektowi IQUAL prowadzonemu u nas przez p. Komornickich jest wybudowanie i wyposażenie serowarni w gospodarstwie p.Kalińskich w Nowym Gierałtowie oraz sprowadzenie stada alpejskich kóz.


Anna Sobańska-Maj


 


 
 W dniach  13.11-16.11.2008 w Bielicach w „Domu Gościnnym u Majów” odbyło się szkolenie


pt.: ,,Od projektu w organizacji pozarządowej do rozliczenia”.


Celem projektu jest nauka pisania wniosków na dofinansowanie działań statutowych organizacji pozarządowych takich jak, stowarzyszenia, kluby, koła gospodyń wiejskich , sołectwa itp.

 Zdobyta przez uczestników wiedza przyczyni się też do poprawy zakresu i jakości działań tych organizacji. Projekt  też promuje dobre praktyki, przez pokazanie modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania funduszy z różnych źródeł przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W naszym wypadku mogliśmy się pochwalić serowarnią powstałą w ”Gościnnej Zagrodzie „ u państwa Kalińskich w Nowym Gierałtowie, w ramach projektu IQUAL.

Szkolenie zostało  zrealizowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne’’ i dofinansowane przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania 2.5 - Integracja i aktywizacja społeczna-Rozwój potencjału organizacji pozarządowych - działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej i informacyjnej.

Współorganizatorem szkolenia w Bielicach było Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika.

Mieliśmy okazję pokazać uczestnikom z różnych stron Polski piękny zakątek Kotliny Kłodzkiej. Goście odwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią .

 


 


 Praca w grupach


 Uczestnicy szkolenia w Bielicach


 
 


W dniach 13.11- 16.11.2009 w Kątach Bystrzyckich odbyło się szkolenie nt.


Zastosowania technik komputerowych w działalności turystycznej- promocja i sprzedaż.


Szkolenie realizowane było przez PFTW,,GG’’ we współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem Agroturyzmu w ramach projektu pt.,, Innowacyjna turystyka wiejska czynnikiem rozwoju polskiej wsi’’ współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Projekt skierowany był do członków stowarzyszeń prowadzących działalność turystyczną.Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uświadomiło ono uczestnikom, iż brak umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych technik informatycznych w sprzedaży i promocji swojej oferty zawęża możliwość dotarcia do turysty zainteresowanego wypoczynkiem na polskiej wsi.Ogromy potencjał turystyczny polskiej wsi mógłby stać się głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego i społecznego dla mieszkańców. Wiele osób mogłoby znaleźć pracę w sektorze turystycznym, a osoby obecnie zajmujący się turystyką mogłyby osiągać o wiele większe dochody. Jednak dla osiągnięcia tego celu konieczne jest nabycie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w prowadzeniu działalności turystycznej. Ta umiejętność pozwoli usługodawcom profesjonalne prowadzonej działalności oraz pomoże wzmocnić konkurencyjność gospodarstw agroturystycznych poprzez wykorzystanie ogólnopolskiego systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej.Umiejętność wprowadzania danych do systemu o walorach swoich terenów wzmocni też promocję walorów turystycznych i kulturowych wsi.

Szkolenie odbyło się w obiekcie turystyki wiejskiej, aby uczestnicy mogli konfrontować treści teoretyczne z rzeczywistością. Korzystanie z noclegu i wyżywienia na zasadach turysty natychmiast pozwala wychwycić wszelkie niedogodności czy uchybienia usługodawców. Na zasadzie podpatrywania innych, pozwala wprowadzać zmiany w własnej działalności. Wyjazd studyjny pozwolił porównać działalność obiektów o różnym standardzie świadczonych usług. 


Dzięki realizacji projektu dla obiektów skategoryzowanych zostanie wydana mapa pt.,,Wieś polska zaprasza na aktywny wypoczynek’’.


Uczestnictwo w szkoleniach to nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt osób zaangażowanych w działalność turystyczną. Tylko dzięki bezpośredniej współpracy tych osób możliwe jest oferowanie produktów w formie sprzedaży internetowej.  


 
 


 

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika

Bielice 5a

57-550 Stronie Śląskie

tel. 748142720

Agroturystyka - Lutynia

Agroturystyka - Lutynia

Lutynia 13

57-540 Lądek-Zdrój

tel. 607777400

tel. 697847400

Chata Cyborga

Chata Cyborga

Bielice 2

57-550 Stronie Śląskie

tel. 748141422

Dom Skowronki Gospodarstwo Agroturystyczne

Dom Skowronki Gospodarstwo Agroturystyczne

Radochów - Skowronki 144

57-540 Lądek-Zdrój

tel. 748147802

Gospodarstwo Agroturystyczne Swojska Chata

Gospodarstwo Agroturystyczne Swojska Chata

Stary Gierałtów 80

57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

tel. 748119682

tel. 723533836

Gospodarstwo Gościnne JESIONÓWKA Grażyna i Dariusz Jesionowscy

Gospodarstwo Gościnne JESIONÓWKA Grażyna i Dariusz Jesionowscy

Goworów 39

57-530 Goworów k. Międzylesia

tel. 748136818

tel. 509049187

Gospodarstwo Gościnne Pod Bukiem

Gospodarstwo Gościnne Pod Bukiem

Kąty Bystrzyckie 30

57-540 Lądek-Zdrój

tel. 748146510

Pod Jesionami Elżbieta Grześlak

Pod Jesionami Elżbieta Grześlak

Radochów 77

57-540 Lądek-Zdrój

tel. 748146658

tel. 748146911

Stanica Jesionów

Stanica Jesionów

Orłowiec 14

57-540 Lądek-Zdrój

tel. 748147988

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5407663 odwiedzin