Pasma górskie

Góry Bialskie

Góry Bialskie

Zaliczane są do Sudetów Wschodnich. Stanowią one południowo-wschodni zakątek Ziemi Kłodzkiej. Od zachodu sąsiadują z Masywem Śnieżnika, a od północy z Górami Złotymi.

Góry Bialskie zbudowane są ze skał krystalicznych, kaledońskich granitognejsów i archaicznych gnejsów, łupków mikowych, kwarcytów i fylitów.
Jest to stosunkowo zwarty masyw górski, w kilku tylko miejscach wyraźniej rozcięty na nieregularne człony krótkimi, ale głębokimi dolinami Białej Lądeckiej, Morawki i ich dopływów. Charakterystyczny dla tych gór jest brak jednego, centralnego zwornika, co sprawia, że układ topograficzny ramion jest zawikłany. Ramiona tworzą wyrównaną wierzchowinę o średniej wysokości ok. 1000 m n.p.m. i mają postać szerokich grzbietów stromo opadających ku dolinom.

Przełęcz Sucha, dolina Morawki i dolina Bielawki dzieli Góry Bialskie na dwie części.
Część północna jest niższa i bardziej rozczłonkowana. Najwyższa jest tu Czernica (1083 m n.p.m.), od której w kierunku północnym odchodzą dwa ramiona, kończące się na Gierałtowskiej Kopie (920 m n.p.m.) i Łyścu (964 m n.p.m.). W bezpośrednim sąsiedztwie Przełęczy Suchej dominuje Sucha Kopa (1055 m n.p.m.).
Część południowa jest nieco wyższa i bardziej zwarta. Ma postać pojedynczego grzbietu o przebiegu równoleżnikowym, wygiętym w kształcie litery „S”. Ważniejsze kulminacje to Sierstkowa (1008 m n.p.m.), Orlik (1068 m n.p.m.), Rudawiec (1106 m n.p.m.), Postawna (1124 m n.p.m.) - najwyższy szczyt.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457483 odwiedzin