Pasma górskie

Góry Kamienne

Góry Kamienne

W skład Gór Kamiennych wchodzą:
- Góry Krucze
- Czarny Las
- Masy Lesistej i Dzikowca
- Góry Suche.
Graniczą od zachodu z Kotliną Kamiennogórską, od wschodu z Obniżeniem Noworudzkim, od północy z Górami Wałbrzyskimi, południowa część stanowi granicę państwa.
Zbudowane są ze skał wylewnych epoki. Występują tu melafiry i porfiry, których miąższość przekracza 1500 m.

Krajobraz Gór Kamiennych kształtują stożki szczytów stromo wypiętrzone.
Najwyższym szczytem jest Waligóra (936 m n.p.m.)

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457589 odwiedzin