Pasma górskie

Góry Orlickie

Góry Orlickie

Leżą po południowo-zachodniej stronie Ziemi Kłodzkiej. Są słabo rozczłonkowanym wałem górskim o wyrównanej w poziomie ok. 1000 m n.p.m. powierzchni grzbietowej, nad którą wznoszą się kopulaste kulminacje szczytów. Łagodne zbocza pokrywają łąki górskie, wyżej porasta las świerkowy.
W budowie geologicznej występują granitognejsy, gnejsy i łupki krystaliczne, a w północnym skłonie granity. Te odporne skały są przyczyną słabego rozczłonkowania przez doliny oraz masywnego wyglądu gór.

Najwyższym szczytem po stronie polskiej jest Orlica (1084 m n.p.m.). Tu na spłaszczeniu stokowym na wysokości 900-980 m n.p.m. leży jedna z najwyżej położonych miejscowości w Polsce - Zieleniec, górska wieś, stacja klimatyczna i znany ośrodek narciarski.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457505 odwiedzin