Pasma górskie

Góry Sokole

Góry Sokole

Niewielkie zachodnie ramię pasma Rudaw Janowickich na wschód od Jeleniej Góry. Od właściwej ich części jest oddzielone Przełęczą Karpnicką (470 m), na której duży parking. Dwa najwyższe ich szczyty Krzyżna i Sokolik (654 i 643 m) są bardzo charakterystycznymi punktami orientacyjnymi, szczególnie od strony Karkonoszy i ze względu na kształt są nazywane biustem Lolobrygidy.

Granit Gór Sokolich ma wielką różnorodność struktury (granit porfirowaty, równoziarnisty, aplogranit), bogactwo form żyłowych (aplity, lamprofiry, pegmatyty) i bardzo różną odporność na wietrzenie. Dlatego też znajdują się tu liczne granitowe skałki, przekraczające nawet 50 m wysokości. Niektóre nazywane są nawet turniami, bo są bardzo trudno dostępne. Jest to ulubiony teren wspinaczki skałkowej. Wielu dzisiejszych naszych wybitnych himalaistów tu rozpoczynało naukę.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457476 odwiedzin