Zdjęcia
Pasma górskie

Masyw Śnieżnika

Masyw Śnieżnika

Rozległe i jedno z wyższych w Sudetach pasm górskich, które zamyka od południa Kotlinę Kłodzką. Zaliczamy je do Sudetów Wschodnich.
W budowie geologicznej występują gnejsy, które dzięki dużej odporności tworzą kulminacje, oraz mniej odporne łupki łyszczykowe, w których powstało większość obniżeń dolinnych i przełęczy. Różowe granitognejsy Śnieżnika, są wieku paleozoicznego. W Krowiarkach oraz w okolicy Kletna występują również skały węglanowe. Są to przekrystalizowane wapienie w postaci marmurów i dolomitów krystalicznych, tworzące soczewy i wkładki wśród łupków łyszczykowych.

W 1966 roku w kamieniołomie marmurów Kletno III odkryto największą w Sudetach jaskinię, nazwaną Jaskinią Niedźwiedzią.

Zachodnie ograniczenie Masywu Śnieżnika stanowi Rów Górnej Nysy, poprzez który graniczy z górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Północną granicę stanowi dolina Pogonnej. Jego ograniczenie od wschodu stanowią Góry Bialskie. Na południu Masyw obniża się stopniowo ku zachodniej części przedgórza Wysokiego Jesionika. Tak wydzielony teren w większości należy do Polski, powierzchnia w obrębie naszych granic wynosi około 200 km kw.

Masyw Śnieżnika stanowi rodzaj rozrogu, którego centralnym zwornikiem jest sam Śnieżnik. Odbiega od niego pięć wyraźnych ramion. Ramiona te posiadają postać obszernych, spłaszczonych grzbietów z niewyraźnymi w większości kulminacjami szczytowymi. Poszczególne ramiona oddzielają głęboko wcięte doliny erozyjne, co nadaje Masywowi prawie wysokogórski charakter. Dolne partie Masywu Śnieżnika są silnie rozczłonkowane, bardzo urozmaicone i już nie tak wyniosłe.
Centralnym i najwyższym punktem całego Masywu jest rozległa i bezleśna kopuła szczytowa Śnieżnika (1425 m n.p.m.). Jest to najwyższy szczyt Ziemi Kłodzkiej i polskiej części Sudetów Wschodnich.

 

Schronisko na Śnieżniku : www.sudety.info.pl/nasniezniku

 

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5456872 odwiedzin