Pasma górskie

Rudawy Janowickie

Rudawy Janowickie

Graniczą od północy z Górami Kaczawskimi, od wschodu z Górami Wałbrzyskimi, od zachodu z Kotliną Jeleniogórską, od południowego-zachodu z Karkonoszami, od południowego wschodu z Kotliną Kamiennogórską.
Przełęcz Rudawska dzieli góry na dwie części: południową i północną.

Najwyższym szczytem jest Janowicki Skalnik (945 m n.p.m.) znajdujący się w południowej części gór. Część Rudaw Janowickich o nazwie Sokole Góry charakteryzuje się stromymi granitowymi skałami. (Sokolnik 642 m n.p.m.)
Góry zbudowane są z granitu i prekambryjskich skał metamorficznych: zieleńców, łupków łyszczkowych granitognejsów i wapieni.
Nazwa gór pochodzi od rud metali tu występujących które były w przeszłości eksploatowane.
Górne partie wzniesień są wyrównane, szczyty są porośnięte lasem.

www.sudety.info.pl © FUH WebProjekt 2015 - 5457497 odwiedzin